കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തക്കാളി വിലയും
തക്കാളിക്കു മാത്രമല്ല പച്ചക്കറി

വിലകൾ ഉയരുന്നത് എന്തു കൊണ്ട്?

രാജ്യത്തെ വിവിധ വിപണികളിൽ തക്കാളിയുടെയും മറ്റ് പച്ച ക്കറികളുടെയും വില ജൂൺ അവസാനം കുത്തനെ ഉയർന്നു. 10 മുതൽ 20 വരെ രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിച്ച തക്കാളി വില ജൂൺ അവസാനം നൂറു രൂപ കടന്നത് അവിചാരിതമല്ല.

വൈകി പെയ്ത മഴ കൊടും ചൂടിന് ആശ്വാസം നൽകിയെ ങ്കിലും പച്ചക്കറി വില കാര്യങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുന്നില്ല.പോക്കറ്റു കളെ ഞെക്കിക്കൊല്ലുകയാണ് വില.രാജസ്ഥാൻ മുതൽ കേരളം വരെ,നാരങ്ങ,ഇഞ്ചി,പച്ചമുളക്,തക്കാളി തുടങ്ങിയ സാധാരണ പച്ചക്കറികളുടെ വില മഴക്കാലത്ത് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു.

 

ശരിയായ മഴ ലഭിച്ചില്ല.ഒപ്പം താപനില ഉയർന്നു ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ നിരവധി പച്ചക്കറി കൃഷികൾ നശിച്ചു.താപ നിലയിലെ വ്യതിയാനവും ശരിയായ മഴയുടെ അഭാവവും തക്കാളിയെ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു,

 

ചുഴലിക്കാറ്റ് ബിപാർജോയിയുടെ കനത്ത മഴ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാരണങ്ങളുടെ ഫലമായി രാജസ്ഥാനിലുട നീളം തക്കാളിയുടെയും മറ്റ് പച്ചക്കറികളുടെയും വില കുത്തനെ ഉയർന്നതായി മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബൈപാർജോയ് ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഉയർന്ന മഴയും തുടർന്ന് മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചതും കർഷക രുടെ വിളകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാണ്.

 

ഉത്തർപ്രദേശിലെ മെയ് മാസത്തിലെ അകാല മഴയും കാല വർഷത്തിന്റെ തുടക്കവും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തക്കാളി ഉൽപാദനം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമായി,ഇത് വിതരണ ത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തി.

 

ഏപ്രിൽ,മെയ് മാസങ്ങളിലെ പെട്ടെന്നുള്ള വിലയിടിവ് പല കർഷകരും വിളകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണമായത് ഉയർന്ന വിലയിലേക്ക് നയിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നത്.പ്രദേശത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ കാലാവസ്ഥ സസ്യങ്ങളുടെയും വിളകളുടെ യും തരത്തെയും ഗുണങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു.പച്ചക്കറി വിള കളിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതവും ലഘൂ കരണവും എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള പഠനമനുസരിച്ച് മാറിക്കൊ ണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിള നാശം, മോശം വിളവ്,ഗുണ നിലവാരക്കുറവ്,കീട-രോഗ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വർദ്ധനവ് പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം ലാഭകരമല്ലാ താക്കുന്നു.

 

മഴക്കാലം എത്തുമ്പോൾ,വിളനാശം,വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സം,വർദ്ധിച്ച ആവശ്യകത,പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളെ ആശ്ര യിക്കൽ,വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടം നിരവധി കാരണ ങ്ങളാൽ പച്ചക്കറി വിലയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

 

വിളനാശം:കാല വർഷത്തിൽ,കനത്ത മഴ വെള്ളപ്പൊക്കത്തി നു കാരണമാകും,ഇത് വിളകൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുകയും അവയുടെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുകയും,മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തി ന് അനുയോജ്യമല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും.പച്ചക്കറികളുടെ ദൗർലഭ്യത്തെ തുടർന്നാണ് വില ഉയരുന്നത്.

 

വിതരണ ശൃംഖലയുടെ തടസ്സം:മൺസൂൺ മഴ മൂലം ലോജി സ്റ്റിക്,ഗതാഗത പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം കർഷകരിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറികൾ വിപണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി യായേക്കാം.ചരക്കു നീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം,റോഡുകൾ അപ്രാപ്യമായേക്കാം.ഇതിന്റെ ഫലമായി പച്ചക്കറി ലഭ്യത കുറ ഞ്ഞേക്കാം,ചില പച്ചക്കറികളുടെ വില വർധിപ്പിക്കും.

 

വർദ്ധിച്ച ഡിമാൻഡ്: മഴക്കാലത്ത്,സീസണിൽ പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാ ലത്ത് ആളുകൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക പച്ചക്കറി കൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂടും.വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഡിമാൻഡിന്റെ ഫലമായി, ഉപഭോഗത്തിലെ വർദ്ധനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാ ൻ വേണ്ടത്ര ലഭ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ വില ഉയർന്നേക്കാം.

 

പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക:ചില പച്ചക്കറികളുടെ വിതരണത്തിന്,ചില പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.കാർഷിക നാശമോ ഗതാഗത പ്രശ്‌നങ്ങ ളോ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മൺസൂൺ പ്രതികൂല സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത് വിപണിയിൽ ക്ഷാമത്തിനും ചെലവ് വർദ്ധനയ്ക്കും കാരണമായേക്കാം.

 

 

വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള നഷ്ടം: മഴക്കാലത്ത് ഈർപ്പം കൂടുതലായാൽ പച്ചക്കറികൾ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും. ഇത് വിതരണത്തെ കൂടുതൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും വില വർദ്ധനവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

 

തോട്ടം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ 10% ഉൾക്കൊള്ളാനെ ഇന്ത്യയുടെ സംഭരണ ​​സൗകര്യങ്ങൾക്കു കഴിയൂ.കർഷകരിൽ 85% ചെറു കിട/നാമ മാത്ര കർഷകരാണ്.അവർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ങ്ങളിൽ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കഴിയില്ല.ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കീ മുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാലും പദ്ധതിച്ചെലവിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവർ വഹിക്കുകയും കടം വീട്ടുകയും വേണം.അത് പ്രായോഗികമല്ലായിരിക്കാം.കോൾഡ് ചെയിനുകളോ സംഭ രണ അറകളൊ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല.വാടക ചെലവേറിയതാണ്.ചെലവുകളുടെ ഭാരം വഹിക്കുന്നതിനേ ക്കാൾ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടം സഹിക്കാൻ നിർബ ന്ധിതമാണ്.

 

റേഡിയേഷൻ നൽകൽ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്.ബാക്റ്റീരിയൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഗാമാ വികിരണത്തിലൂടെ ഭക്ഷണം കടത്തിവിടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റേഡിയേഷൻ.കേടാ കുന്നതിനും പഴുക്കുന്നതിനും കാലതാമസം വരുത്തുകയും മുളയ്ക്കുന്നത് തടയുകയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആയുസ്സ് വർദ്ധി പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

Zero Energy Cool ചേമ്പറുകൾ(ZECCs),ബാഷ്പീകരണ കൂളറാ ണ്,വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ തനതു നിലയിൽ നിലനിർത്താനുള്ള ലളിതവും ചെലവുകുറഞ്ഞതു മായ മാർഗ്ഗമാണ്.ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ ബാഷ്പീകരണം ചൂട് നീക്കം ചെയ്യുന്നു,ഒരു തണുപ്പിക്കൽ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.ഇത് പച്ചക്കറി സംഭരണ കാലത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തും.സാധാരണ ഗാർഹിക കളിമൺ പാത്ര കൂളറു മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ZECC കൾ താരതമ്യേന വലു താണ്.വലിയ ഉൽപാദന അളവുകൾ ഉള്ള കർഷകർ,ഗ്രൂപ്പു കൾ,കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്.

 

രാജ്യത്തെ വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള നഷ്ടത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം സംഭരണമാണ്.പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും മേഖലയിൽ 30 മുതൽ 40% സംഭവിക്കുന്നു.ഇന്ത്യ തണുത്ത സംഭരണ ​​ശേഷിയുടെ ഗുരുതരമായ കുറവ് നേരിടുന്നു ,ഇത് അതിന്റെ സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷ്യ വ്യവസായത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ പ്രതികൂലമാക്കി.2017 മാർച്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച്,3.5 കോടി ടൺ സംഭരണ ​ശേഷി യുള്ള 7,645 കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്.ഇതിൽ 57%യുപിയിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്.സംഭര ണ ​​ശേഷിയുടെ 75% ഉരുളക്കിഴങ്ങി നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.സംഭരണത്തിന്റെ പോരായ്മയിലൂടെ 50000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ്.ധാന്യങ്ങ ളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ( 30 കോടി ടൺ)നിന്ന് 4.5 മുതൽ 6% വരെ സംഭരണക്കുറവിനാൻ ചീഞ്ഞു മാറുന്നു.1.2 മുതൽ1.8 കോടി ടൺ അരിയും ഗോതമ്പും ചോളവും ഉപയോഗ ശൂന്യ മാകും.20% ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത നാട്ടിലാണ് ഇത്രയും നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്.

 

വരൾച്ചയും മഴയും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭക്ഷ്യ വിപ ണിയെ പ്രതികൂലമാക്കുമ്പോൾ വിഷയങ്ങളിൽ ഗുണപരമായ പുരോഗതികൾ  ഉണ്ടാകുന്നതിൽ സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നു.

Green Reporter

Green Reporter Desk

Visit our Facebook page...

Responses

0 Comments

Leave your comment